Về quê chơi loạn luân với em kế Amami Tsubasa khát tình , kiêng kỵ, thiên phú của Tỉnh Thiên từ sau trà đạo đại hội Nguyễn Giai Oánh đã truyền khắp Phong Vũ Thành, chỉ là ai cũng không nghĩ tới người này trong thời gian ba tháng ngắn ngủi từ Luyện Thể tầng mười đột tiến đến Luyện Thể tầng mười hai đỉnh phong, thiên phú như thế quả thực ngàn năm khó gặp! Tỉnh Thiên quả thật yêu nghiệt, Phim sex vụng trộm cùng em kế Amami Tsubasa mông đẹp nên biết rằng Xích Long đã bước một chân vào Tụ Linh Cảnh, được vài lần