Vợ dâm ngoại tình với thầy giáo tập bơi Shinkawa Aina, đít, Vợ dâm ngoại tình với thầy giáo tập bơi Shinkawa Aina miệng làu bàu chửi. – Thôi mày… coi vô ổng “biểu” lẹ đi, chứ sớ rớ lát bà Tiên về bắt gặp thì mềm xương à! Thấy con Hồng Thư mặt mũi cau có nên con Xuân Hà liền lên tiếng nhắc nhở. Trong tụi nó đứa nào cũng bị gã biểu mấy lần kiểu này rồi nên còn lạ gì. Con Hồng Thư đứng lên, ngúng nguẩy đi vào phòng mà không trả lời trả vốn gì mấy đứa bạn. Nhìn cái mông nó đi lắc qua lắc lại con Tâm Anh cười lớn: – Bà mẹ coi.