Vô tình được địt chị hàng xóm Mizukawa Violet thèm cặc , thế giới này sùng bái vũ lực, thực lực vi tôn, một khi trở thành thương nhân thì ngay cả tư cách có trong gia phả cũng không có, chỉ lớn hơn người hầu một chút mà thôi. Chu Hằng hiện tại mới là Luyện Thể tầng một, Thèm thuồng cặp mông của vợ ông chủ Mizukawa Violet lồn hồng hơn nữa còn là sơ kỳ, muốn trong ba tháng luyện tới Luyện Nhục Cảnh? Đây căn bản là si tâm mộng tưởng! Cũng khó trách Chu Khảm lại đắc ý như vậy, Chu Hằng nếu đi buôn bán thì Chu Định Hải